2.3.2 Došlo ke zvýšení výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa na území městské části? provozuje se na těchto pozemcích – bez ohledu na druh vlastnictví – certifikované hospodaření (PEFC – Programme For The Endorsement Of FOREST Certification Schemes) Nebo FSC (Forest Stewardship Council)?

Dle poskytnutých dat od IPR se liší rozlohy zjištěné z ČÚZK, kde by mělo lesní půdy mírně přibývat a být jí okolo 2,4 % rozlohy MČ Praha 10 (2,39 % v roce 2016, 2,40 % v roce 2020), a skutečného stavu podle dat IPR, kde mělo dojít k poklesu z 2,9 % na 2,8 % území MČ Praha 10. Výměra dle ISKN tak činí 44,64 ha, z toho 26,83 je certifikováno dle standardů FSC a PEFC. Největší souvislý les je ve Strašnicích u Rabakovské ulice. Správu lesů zajišťuje centrálně Magistrát hl. m. Prahy.