10.1.4 Vyčleňuje městská část každoročně určitou částku na konkrétní projekty humanitární pomoci a/nebo rozvojové spolupráce v tzv. rozvojových zemích?

MČ Praha 10 pravidelně vyčleňuje určitou finanční částku za účelem mezinárodní spolupráce (§ 6223), nikoliv však explicitně na humanitární či rozvojovou spolupráci v tzv. rozvojových zemích.

Zároveň ale umí velmi operativně reagovat na různé nepředvídané události skrze rozpočtové úpravy (např. výbuch na sídlišti ve slovenském Prešově v prosinci 2019 či zásah jihomoravských obcí tornádem v červnu 2021).

Jakmile se MČ Praha 10 podaří zcela stabilizovat stav svých financí, pokusí se vyčlenit pravidelnou částku na rozvojové a humanitární projekty.