10.1.3 Má městská část partnerské město v tzv. rozvojovém světě (včetně regionu východní a jihovýchodní Evropy, např. Ukrajina, Moldavsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina,…)?

MČ Praha 10 v současné době nemá navázanou spolupráci s žádným partnerským městem v tzv. rozvojovém světě.

Během léta 2021 však MČ Praha 10 navázala úzkou komunikaci s její excelencí Naomi Ribbon Mosholi, velvyslankyní Jihoafrické republiky v České republice, jejíž ambasáda sídlí přímo na katastrálním území MČ Praha 10 – Vinohrady. Paní velvyslankyně poskytla do měsíčníku Praha 10 a aktuální jednáme o možnostech meziobecního partnerství Jihoafrické republiky a MČ Praha 10 a současně s tím i podpory zahraniční rozvojové spolupráce.