10.1.1 Podporuje městská část myšlenku “etického obchodu”? Jakým způsobem?

MČ Praha 10 podporuje myšlenku etického obchodu nákupem fairtrade výrobků pro účely reprezentace (káva, čaj, cukr). Dárkové předměty v soutěžích a anketách pořádaných MČ Praha 10 jsou vyrobeny mj. v chráněné dílně či v sociálním podniku ENVIRA o. p. s. Realizace farmářských trhů na území městské části – trhy probíhají již několikátý rok vždy třikrát v týdnu na Kubánském náměstí. Jde o podporu drobných farmářů a podnikatelů. V roce 2019 byl zvolen nový koncept farmářských trhů.

Základní školy zřizované městskou částí se věnují otázce etického obchodu v rámci výuky, např. v hodinách předmětu „Společenské vědy“. MŠ Benešovská: etický obchod byl v roce 2019 jedním z témat při podzimní účasti školy na projektu Inner Peace Day – Den vnitřního míru. V MŠ Benešovská je rozvojová spolupráce podporována projekty e-twinning; projekt Duhové povídání, do kterého se zapojilo pět škol po celé Evropě, získal Národní cenu Label. ZŠ Eden spolupracuje s UNICEF: každoroční zakoupení panenek UNICEF všemi třídami, které zajistí očkování několika dětem proti smrtelným nemocem.