1.7.2 Udržuje si městská část průběžně aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a plochách v současném zastavěném území městské části, vhodných pro nová využití („brownfields“), které je možné využít pro potřeby městské části nebo nabízet investorům a developerům místo výstavby „na zelené louce“?

MČ Praha 10 si udržuje interně obecný aktuální přehled a snaží se s těmito objekty či plochami pracovat formou jejich postupné revitalizace. Dále disponuje např. koncepčním dokumentem „Koncepce nakládání s pozemky a stavbami ve správě MČ Praha 10 pod stavbami v majetku třetích osob“, který kategorizuje pozemky jako pozemky místního nebo strategického významu. Tyto informace KHA využívá k rozhodování v území např. v případě rozhodování v otázce nakládání s pozemky.