1.8.1 Provádí městská část regeneraci domů a bytů ve vlastnictví městské části, městské občanské vybavenosti, panelových sídlišť apod.?

MČ Praha 10 průběžně uskutečňuje zateplení fasád, střech a výměnu otvorových prvků bytových domů, budov mateřských a základních škol a zajišťuje komplexní služby zahrnující modernizaci bytů a nebytových prostor ve vlastnictví městské části. V parcích, na veřejných prostranstvích a v areálech základních škol obnovuje dětská a sportovní hřiště. Městská část také vybudovala, provozuje a udržuje jedinečný areál volnočasových aktivit, areál Gutovka.

S ohledem na schodkový rozpočet se MČ snaží využívat v maximální možné míře externí zdroje financování. Např. pro plánovanou rekonstrukci budovy radnice získala MČ Praha 10 dotaci z výzvy OPŽP na snížení energetické náročnosti objektu ve výši 219 milionů Kč, zároveň požádala Magistrát hl. m. Prahy o návratnou finanční výpomoc ve výši 500 milionů.

MČ Praha 10 má okolo 110 tisíc obyvatel. Spravuje kolem 3 500 bytů a z toho je dlouhodobě pronajato přibližně 81% bytového fondu. Až 1 760 obyvatel je dle Zprávy o vyloučení z bydlení za rok 2018 v bytové nouzi, včetně více než 200 dětí. Z tohoto důvodu MČ Praha 10 otevřela v roce 2019 “Kontaktní centrum pro bydlení”, ve kterém občané mohou řešit problémy spojené s bydlením.