1.6.5 Uplatňuje městská část metodiku pro řízený proces projednávání velkých záměrů s veřejností?

MČ Praha 10 uplatňuje řízený proces projednávání velkých záměrů s veřejností, a to aktivně od roku 2008, a později od roku 2012. Větší i menší záměry MČ Praha 10 jsou projednávány s veřejností ve snaze získat zpětnou vazbu, která se následně promítne do samotného projektu. S ohledem na rozsah záměru byly participace vedeny jak externími společnostmi (D21, Agora, Národní síť Zdravých měst České republiky), tak i zaměstnanci Úřadu MČ Praha 10 (OKR-OŽD) ve spolupráci se zpracovateli projektové dokumentace. V Indexu participace se umístila v letech 2015–2016 na 1. místě v žebříčku 101 největších měst České republiky a městských částí nad 10 tisíc obyvatel. Dále má MČ Praha 10 má za sebou již 4. ročník Participativního rozpočtu – Moje stopa, nyní je vyhlášen 5. ročník.

Od února 2019 je na ÚMČ Praha 10 zřízeno oddělení strategického rozvoje a participace v Kanceláři starostky, které mimo jiné zajišťuje participativní setkání s občany různými metodami, zajišťuje ankety, dotazníky atd. a vše umisťuje na web.

Strategie pro veřejné prostory MČ Praha 10

Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích

Participativní rozpočet MČ Praha 10

Strategický plán udržitelného rozvoje pro období 2022-2030

Počet realizovaných anket a dotazníkových šetření v roce 2019

Názevoddopočet respondentůdůvod/téma
Rodiny17.05.201908.07.2019163strategický plán
Organizace a spolky13.05.201908.07.201978strategický plán
Podnikatelé13.05.201908.07.201941strategický plán
Spokojenost a mobilita ECIkvěten 2019červen 2019504strategický plán
Dobíjecí stanice pro elektromobily02.10.201930.10.2019102doprava
Hřiště Hřibská30.09.201921.10.201994hřiště
Malešický zámek04.11.201925.11.2019306kultura
CELKEM1288

Počet projednávaných témat s veřejností a jejich účast v roce 2019

témadatumpočet lidí bez zaměstnanců ÚMČ (garantů) a politikůosloveno na ulici
představení studie Bohdalec x Slatiny23.4.102
sběr podnětů ke strategickému plánu v ZŠ Břečťanová13.5.30
sběr podnětů ke strategickému plánu v ZŠ Brigádníků15.5.33
sběr podnětů ke strategickému plánu v Knihovně Malešice20.5.49
sběr podnětů ke strategickému plánu v ZŠ Olešská22.5.17
sběr podnětů ke strategickému plánu v ZŠ Jakutská29.5.31
sběr podnětů ke strategickému plánu v ZŠ U Vršovického nádraží3.6.31
sběr podnětů ke strategickému plánu u Polikliniky Květ9.5.2930
sběr podnětů ke strategickému plánu u metra Strašnická14.5.2230
sběr podnětů ke strategickému plánu u OC Eden15.5.65
sběr podnětů ke strategickému plánu u knihovny Malešice16.5.3130
sběr podnětů ke strategickému plánu u metra Skalka21.5.5630
sběr podnětů ke strategickému plánu na Kubánské náměstí23.5.3430
sběr podnětů ke strategickému plánu v Malešickém parku26.5.2120
sběr podnětů ke strategickému plánu na ul. Krymská30.5.5620
1. kulatý stůl s vlastníky pozemků v území Bohdalec x Slatiny17.5.20
2. kulatý stůl s vlastníky pozemků v území Bohdalec x Slatiny20.5.15
veřejné projednání zavedení parkovacích zón13.6.100
3. kulatý stůl s vlastníky pozemků v území Bohdalec x Slatiny27.6.6
veřejné projednání analytické čási SPUR18.9.113
veřejné projednání k využití Malešického zámku7.9.12
4. kulatý stůl s vlastníky pozemků v území Bohdalec x Slatiny9.10.29
setkání s podnikateli k zavedení parkovacích zón5.11.17
projednání Generelu Staré Záběhlice3.12.24
celkem814195