1.6.4 Uplatňuje městská část při výběru projektanta a dodavatele pro veřejné stavby v městské části kromě kritéria ceny i kritérium kvality výsledku, tedy poměru užitné a výtvarné hodnoty k ceně?

MČ Praha 10 ve větší míře zatím uplatňuje při výběru projektanta a dodavatele stavby při vyzvaných poptávkových řízeních hlavní kritérium, a to cenu. V poslední době dochází ke snaze portfolio kritérií rozšiřovat tak, aby byl kladen důraz nejen na cenu, ale i na kvalitu výsledku s přihlédnutím k výtvarné či užitné hodnotě.

S ohledem na skutečnost, že oslovované společnosti v rámci vyzvaných poptávkových řízení týkajících se veřejného prostoru tvoří vždy zkušené týmy architektů, je přesto zajištěna vysoká kvalita zpracovaných dokumentů.

Otázka architektonických soutěží je popsána v bodě 1.6.1 – „NOVÝ EDEN – DŮM PRAHY 10“.