1.4.5 Přijímají se opatření na základě provedení šetření?

Výsledek dotazníkového šetření spokojenosti obyvatel je zapracován do analytické části Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030. Z průzkumu vyplynula vyšší spokojenost se životem v Praze 10 – 79,4 %, naopak podíl neudržitelné dopravy (auto, motocykl) je vysoký, 45,6 %. Příslušná dopravní opatření byla analyzována v souvislosti s plánovaným zaváděním zón placeného stání.