1.4.3 Lze doložit trend v hodnocení spokojenosti případně srovnání s jinými městskými částmi, resp. městy?

Navodná otázka 1.4.3

Šetření spokojenosti podle metodiky ECI bylo v roce 2019 provedeno poprvé. Nelze tedy doložit trend. Výsledky je však možné porovnat s jinými městy či městskými částmi, které průzkum podle stejné metodiky provedli v minulosti. Porovnání je provedeno v rámci provedeného průzkumu spokojenosti občanů s místním společenstvím, mobility a místní přepravy obyvatel MČ Praha 10, 2019.

Výsledky indikátoru Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Praze 10 lze porovnat s ostatními pražskými městskými částmi. Městské části však k hodnocení přistoupili v různém období a zpravidla se provedlo jen jednou. 

Praha 10 má spokojenost vyjádřenou hodnotou 79,4 %.

Praha 14          67,5%

Praha 21          89,3%

Praha 8            82,1%

Praha – Libuš   77,5%

Dílčí hodnocení spokojenosti veřejnosti se službami úřadu lze doložit číselnou řadou od roku 2011.

Výsledky hodnocení úředníků občany v letech 2011–2017 (zdroj: MČ Praha 10)