1.6.1 Vyhlašuje městská část na projekty důležitých veřejných prostorů a staveb urbanistické nebo architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA?

MČ Praha 10 vypisuje na projekty veřejných prostranství a staveb vyzvaná poptávková řízení (plně v režii a kompetenci Odboru majetkoprávního ÚMČ Praha 10, za odborně-technické podpory Kanceláře hlavního architekta). Úskalím výše uvedeného je skutečnost, že ve většině případů je jediným kritériem hodnocení řízení nabídková cena.

Uspořádání architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA bylo uvažováno k záměru rekonstrukce radnice MČ Praha 10 v roce 2012, nicméně záměr se neuskutečnil a s ním ani architektonická soutěž.

Dne 7. 6. 2021 byla vyhlášena dvoufázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž s názvem „NOVÝ EDEN – DŮM PRAHY 10“. Tato lokalita je lokálním centrem Vršovic a hraje roli v kontextu celé městské části. Předmětem soutěže je návrh městského domu pro městskou část Praha 10 a návrh konceptu okolních veřejných prostor. Zadáním je prověřit dvě varianty naložení s objektem KD Eden – zachování/demolice a vystavění nového objektu. Procetuální zastoupení bytové funkce je doporučeno okolo 50%, doplněné o kulturní a obchodní funkci.  Zadání a soutěžní podmínky byly vypracovány organizátorem soutěže (MOBA studio s.r.o.) s přispěním připomínek členů KÚR. Termín odevzdání soutěžních návrhů 1. fáze je stanoven na 22. 10. 2021.

MČ také intenzivně spolupracuje s ČVUT s katedrou architektury tím, že umožňuje studentům zpracovávat studie na různé rozvojové lokality Prahy 10. Uspořádá výstavu ve Středisku územního rozvoje, kde si studenty své práce představí a obhajují. S těmito studiemi je pak nadálo pracováno jako jedním z podkladů při zadávání zpracování urbanistických studií.

Menší projekty nejsou formou urbanistické či architektonické soutěže vyhlašovány pro finanční a časovou náročnost a neúčelnost.