1.4.4 Je provedena analýza výsledků, a to zejména v případě negativního trendu?

Analýza výsledků byla provedena ve výsledcích šetření formou tabulek a grafů. Opatřena je komentáři a vysvětlujícím textem, který upozorňuje na nejdůležitější zjištění. Výsledky je možné použít jako podklad pro konkrétní opatření a rozhodnutí.

Titulkový indikátor (podíl cest automobilem) dosahuje v porovnání s ostatními výsledky z měst, kde se stejné dotazníkové šetření konalo, výrazně vyšších hodnot (45,2 %). Na druhou stranu je nezbytné uvést, že podíl cest provedených udržitelným způsobem je 54,4 %.

Nicméně v případě měření, které bylo provedeno poprvé, nelze dělat stejné závěry, jako v případě opakovaných průzkumů s možností analyzovat trend a výsledky porovnávat.

V budoucnu při periodickém šetření za 2–3 roky bude možné trend vysledovat a řešit důvod případného negativního trendu.