1.3.4 Existuje analýza stížností nebo podnětů od občanů, jsou přijímána opatření k jejich řešení?

Stížnosti a podněty od občanů jsou zpracovávány jednotlivými odbory Úřadu MČ Praha 10. Nejvíce tato agenda spadá na Odbor kontroly a komunikace, oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím.

Průběžně je zpracován přehled stížností pro Radu MČ Praha 10. Jednou ročně je zpracováváno vyhodnocení v rámci ČSN EN ISO 9001:2016 ve Zprávě o přezkoumání QMS a předkládáno vedení. Vyhodnocení je následně zveřejněno na webových stránkách městské části Praha 10 a předkládáno na vědomí Kontrolnímu výboru ZMČ Praha 10.

Opatření jsou přijímaná příslušnými odbory průběžně.