2.2.2 Vyskytují se na území městské části zvláště chráněná území (ZCHÚ) nebo území soustavy Natura 2000? Spolupracuje městská část na péči o ZCHÚ nebo území Natura 2000 (např. formou grantů pro aktivity nevládních organizací i jednotlivců apod.)?

Agendu ochrany přírody v zvláště chráněných územích (ZCHÚ) podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zajišťuje Odbor ochrany přírody Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení péče o zeleň. Zvlášť chráněná území v MČ Praha 10 Meandry Botiče Rozloha: 6,7 ha Katastrální území: Hostivař, Záběhlice Kategorie: přírodní památka Ochranné pásmo: ochranné pásmo …

2.2.2 Vyskytují se na území městské části zvláště chráněná území (ZCHÚ) nebo území soustavy Natura 2000? Spolupracuje městská část na péči o ZCHÚ nebo území Natura 2000 (např. formou grantů pro aktivity nevládních organizací i jednotlivců apod.)? Číst více »