Otázky štítky: Získávání finančních prostředků

8.2.3 Má městská část další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví; podpory tradic apod.? Čerpá město finanční prostředky z programů MK ČR a dalších zdrojů určených na památkovou péči?

Dotační programy MČ Praha 10 pro rok 2021 Dotační systém Prahy 10 je určen pro • jednotlivce nebo organizace s trvalým bydlištěm či sídlem na území MČ Prahy 10, • jednotlivce nebo organizace s trvalým bydlištěm či sídlem mimo území MČ Prahy 10, Projekt se uskuteční na území MČ Prahy 10 nebo je určen obyvatelům …

8.2.3 Má městská část další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví; podpory tradic apod.? Čerpá město finanční prostředky z programů MK ČR a dalších zdrojů určených na památkovou péči? Číst více »

1.1.7 Existuje provázanost provozního rozpočtu a výhledu s činnostmi obsaženými ve schválených rozvojových dokumentech?

MČ Praha 10 má schválený Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2024, který je podkladem pro další plánování investic do rozvoje Prahy 10. Pro rok 2021 schválilo ZMČ Praha 10 Akční plán, kterým jsou plněny cíle “Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”. Akční plán je navázán na rozpočet MČ Praha 10. Bude sestavován a …

1.1.7 Existuje provázanost provozního rozpočtu a výhledu s činnostmi obsaženými ve schválených rozvojových dokumentech? Číst více »