Otázky štítky: Zemědělské hospodaření: lesnictví a rybářství

2.3.2 Došlo ke zvýšení výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa na území městské části? provozuje se na těchto pozemcích – bez ohledu na druh vlastnictví – certifikované hospodaření (PEFC – Programme For The Endorsement Of FOREST Certification Schemes) Nebo FSC (Forest Stewardship Council)?

Dle poskytnutých dat od IPR se liší rozlohy zjištěné z ČÚZK, kde by mělo lesní půdy mírně přibývat a být jí okolo 2,4 % rozlohy MČ Praha 10 (2,39 % v roce 2016, 2,40 % v roce 2020), a skutečného stavu podle dat IPR, kde mělo dojít k poklesu z 2,9 % na 2,8 % území MČ Praha 10. Výměra …

2.3.2 Došlo ke zvýšení výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa na území městské části? provozuje se na těchto pozemcích – bez ohledu na druh vlastnictví – certifikované hospodaření (PEFC – Programme For The Endorsement Of FOREST Certification Schemes) Nebo FSC (Forest Stewardship Council)? Číst více »

2.3.4 Chrání městská část zemědělský půdní fond na svém území? (Opatření uveďte pro jednotlivé třídy ochrany, zvláště pak pro I. a II. tř.)

Městská část danou problematiku řeší v rámci zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. Jedná se převážně o zahrady u rodinných domů. Dochází k nárůstu zpevněných ploch u rodinných domů na úkor zahrad, tedy zmenšování ploch ZPF. Jedná se o nezastavěné části zastavěných stavebních pozemků, kdy pro tyto plochy není …

2.3.4 Chrání městská část zemědělský půdní fond na svém území? (Opatření uveďte pro jednotlivé třídy ochrany, zvláště pak pro I. a II. tř.) Číst více »

2.3.1 Hospodaří se na zemědělské půdě (i v malém rozsahu – např. vinice, sady, zahrady) na území městské části podle zásad správné zemědělské praxe (SZP)? došlo ke zvýšení výměry zemědělské půdy s certifikovaným ekologickým zemědělstvím? Pořádá městská část informační/osvětové aj. akce pro zemědělce (s cílem podpory udržitelného zemědělství)?

Území MČ Praha 10 tvoří z 14,7 % zemědělská půda, od roku 2016 došlo ke snížení podílu z 14,8 %. Zemědělská půda se zmenšila zejména na úkor zástavby (1 ha), jinde naopak ze zástavby a ostatních ploch zemědělské půdy přibylo (0,6 ha). Na území MČ fungují v rámci intravilánu zahrady s možností pěstování a osvěty, jedná se o …

2.3.1 Hospodaří se na zemědělské půdě (i v malém rozsahu – např. vinice, sady, zahrady) na území městské části podle zásad správné zemědělské praxe (SZP)? došlo ke zvýšení výměry zemědělské půdy s certifikovaným ekologickým zemědělstvím? Pořádá městská část informační/osvětové aj. akce pro zemědělce (s cílem podpory udržitelného zemědělství)? Číst více »