5.2.7 Jaký je rozsah aktivit věnovaných výchově ke zdraví a podpoře zdraví dětí a mládeže (mimo povinné výuky v rámci výchovy ke zdraví dle ŠVP)?

V rámci rozpočtu mají školy v UZ finanční prostředky na rozvoj dětí, které využívaly na plavání, bruslení, preventivní aktivity (primární prevence, selektivní prevence apod.), sportovní aktivity, školy v přírodě apod. Z vyúčtování je zřejmé, kolik prostředků na tyto aktivity bylo použito. Kladnou stránkou je pravomoc ředitele školy rozhodnout, na co prostředky prioritně využije, může jednat operativně. Školy zřizované MČ …

5.2.7 Jaký je rozsah aktivit věnovaných výchově ke zdraví a podpoře zdraví dětí a mládeže (mimo povinné výuky v rámci výchovy ke zdraví dle ŠVP)? Číst více »