Otázky štítky: Zdravotní politiky a strategie

5.1.3 Má městská část zpracován přímo Zdravotní plán města nebo jiný dokument podobného zaměření?

MČ Praha 10 nemá přímo zpracovaný zdravotní plán, neboť oblast zdravotnictví je v hlavním městě podřízena Magistrátu hl. m. Prahy. Podpůrný dokument před několika lety vydala Hygienická stanice hl. m. Prahy o stavu zdraví obyvatel Prahy. MČ Praha 10 má zpracován strategický dokument “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha …

5.1.3 Má městská část zpracován přímo Zdravotní plán města nebo jiný dokument podobného zaměření? Číst více »

5.1.5 Plní a vyhodnocuje městská část vybrané cíle Zdraví 2020?

V podmínkách hl. m. Prahy je gestorem zdravotnictví magistrát hl. m. Prahy. Ve věcech přenesené působnosti v odvětví zdravotnictví je odbor správních činností ve zdravotnictví nadřízen úřadům městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím přenesenou působnost v odvětví zdravotnictví a je podřízen Ministerstvu zdravotnictví. (viz https://zdravotni.praha.eu/jnp/cz/odbor_zdravotnictvi/index.html) MČ Praha 10 ovlivňuje i přesto oblast zdraví svých obyvatel prostřednictvím …

5.1.5 Plní a vyhodnocuje městská část vybrané cíle Zdraví 2020? Číst více »

5.1.2 Zabývá se městská část zdravím a dopadem na zdraví ve svých strategiích?

Městská část Praha 10 se ve svém strategickém dokumentu Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2021- 2024 zabývá především sociálními a návaznými službami, nicméně oblast zdraví je také součástí. Tento dokument je pravidelně aktualizován a konzultován v rámci procesu komunitního plánování sociálních a zdravotních služeb, …

5.1.2 Zabývá se městská část zdravím a dopadem na zdraví ve svých strategiích? Číst více »