5.1.3 Má městská část zpracován přímo Zdravotní plán města nebo jiný dokument podobného zaměření?

MČ Praha 10 nemá přímo zpracovaný zdravotní plán, neboť oblast zdravotnictví je v hlavním městě podřízena Magistrátu hl. m. Prahy. Podpůrný dokument před několika lety vydala Hygienická stanice hl. m. Prahy o stavu zdraví obyvatel Prahy. MČ Praha 10 má zpracován strategický dokument “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha …

5.1.3 Má městská část zpracován přímo Zdravotní plán města nebo jiný dokument podobného zaměření? Číst více »