Otázky štítky: Vzdělávání a osvěta

8.4.2 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů městské části v oblasti vzhledu městské části, projednávání investičních záměrů městské části (zvyšování kvality politické kultury)?

MČ Praha 10 se problematice zapojování veřejnosti věnuje. Možnosti občanů uplatňovat své podněty a náměty k záměrům města, ať už se to týká úprav veřejných prostor, parků či ulic, mohou několika způsoby. Každý významnější i lokálnější záměr města je prezentován veřejnosti se snahou získat zpětnou vazbu. A to formou místních setkání, výstav, prezentací či dnů …

8.4.2 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů městské části v oblasti vzhledu městské části, projednávání investičních záměrů městské části (zvyšování kvality politické kultury)? Číst více »

8.2.4 Je místní kulturní dědictví zpřístupňováno veřejnosti? Dochází k novému způsobu využití objektů soukromých majitelů (nové funkce budov); kulturní dědictví je digitalizováno, jsou vydávány publikace, DVD, pořádány nové akce apod.?

Objekty kulturních památek, které má MČ Praha 10 svěřeny do péče a které je možné prezentovat veřejnosti, prezentovány jsou. Příkladem je den otevřených dveří ve vile Karla Čapka a různé nárazové akce v bývalém Waldesově muzeu. Vila Karla Čapka má navíc zpřístupněné virtuální prohlídky. Pro ostatní objekty je forma prezentace hledána a připravována, např. Kolbenova …

8.2.4 Je místní kulturní dědictví zpřístupňováno veřejnosti? Dochází k novému způsobu využití objektů soukromých majitelů (nové funkce budov); kulturní dědictví je digitalizováno, jsou vydávány publikace, DVD, pořádány nové akce apod.? Číst více »

7.3.5 Jsou pokryty vzdělávacími akcemi všechny cílové skupiny populace městské části?

MČ Praha 10 se se snaží organizovat a podporovat aktivity pro všechny cílové skupiny obyvatel, ale je ve své snaze na počátku. Osvětové akce se ale těší velkému zájmu obyvatel. Vzdělávacími akce cílí především na žáky a pedagogické pracovníky, děti předškolního věku, rodiny s dětmi, seniory. MČ Praha 10 pořádala v roce 2019 seminář NSZM …

7.3.5 Jsou pokryty vzdělávacími akcemi všechny cílové skupiny populace městské části? Číst více »