Otázky štítky: Veřejná doprava

4.1.3 Jak je podporováno zvyšování komfortu MHD (nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé, dostupnost zastávek) a podpora multimodality v dopravě? (vytvoření/zachování vazeb mezi jednotlivými druhy dopravy – terminály, přestupní uzly, B+R, ..) Zejména s ohledem na dopravu do škol a do zaměstnání?

Zvyšování komfortu městské hromadné dopravy je dlouhodobý cíl hl. m. Prahy, který je zakotven a promítnut do řady strategických dokumentů. Strategické cíle v této oblasti jsou obsaženy v „Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí“ a konkrétní aktivity lze nalézt v dokumentech společnosti ROPID. Zvyšování komfortu městské hromadné dopravy probíhá v řadě oblastí: standardy obsaditelnosti: na …

4.1.3 Jak je podporováno zvyšování komfortu MHD (nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé, dostupnost zastávek) a podpora multimodality v dopravě? (vytvoření/zachování vazeb mezi jednotlivými druhy dopravy – terminály, přestupní uzly, B+R, ..) Zejména s ohledem na dopravu do škol a do zaměstnání? Číst více »

4.3.1 Jakou úlohu hrají environmentálně šetrné vozy v místní MHD?

MČ Praha 10: Metro a tramvaje: V MČ Praha 10 denně MHD přepraví 428 479 cestujících. Za environmentálně šetrné vozy považujeme tramvaje (178 275 cestujících) a metro (72 837 cestujících). Na trase A metra je denně uskutečněno 522 spojů, na trase tramvaje 2 607 spojů. Elektrobusy: Na linkách 213 (Želivského – Nádraží Uhříněves) a 163 …

4.3.1 Jakou úlohu hrají environmentálně šetrné vozy v místní MHD? Číst více »

4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?

Primárně je nutné, aby zvyšování výkonů v městské hromadné dopravy podporovalo vedení hl. m. Prahy formou rozpočtového zajištění (např. i formou spoluúčasti ze strany dotčené/dotčených městské/městských části/částí). V posledních letech jsou výkony neustále navyšovány ve všech trakcích veřejné dopravy včetně železniční dopravy. Zvyšování výkonů městské hromadné dopravy musí probíhat formou optimalizace a rozumné alokace a …

4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)? Číst více »