Otázky štítky: Územně plánovací dokumentace

1.5.3 Má městská část jasnou vizi dalšího kvalitativního rozvoje města, obsaženou v ÚPD?

MČ Praha 10 je aktivním účastníkem procesu pořizování nového územního plánu (Metropolitní plán). Dne 18. 4. 2018 obdržela MČ Praha 10 informace o aktuálním vývoji a harmonogramu příprav nového územního plánu Prahy – Metropolitního plánu (MP), přičemž nejzásadnější informací uvedeného dopisu byl stanovený termín pro zasílání připomínek k návrhu MP, a to počínaje středou 27. …

1.5.3 Má městská část jasnou vizi dalšího kvalitativního rozvoje města, obsaženou v ÚPD? Číst více »

1.1.3 Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD?

Územně plánovací dokumentaci pořizuje Odbor stavební a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy, schvalovací proces je v kompetenci Zastupitelstva hlavního města Prahy. Městská část se k němu může vyjadřovat a podávat připomínky jako dotčený orgán. Provázanost strategických rozvojových dokumentů MČ Praha 10 s ÚPD existuje, MČ vychází při svém plánování z platného Územního plánu Prahy, …

1.1.3 Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD? Číst více »