Otázky štítky: Úspora energie

7.1.4 Je u škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí podporován provoz (úspory energií, vody, třídění odpadu apod.), který reflektuje cíle udržitelného rozvoje?

MČ Praha 10 je zřizovatelem 13 základních škol, 20 mateřských škol s 10 odloučenými pracovišti a 1 školní jídelny se 13 provozovnami v základních školách. Jsou zpracovány pasporty technického stavu objektů, energetické audity budov a průkazy energetické náročnosti budov jednotlivých škol, které se aktualizují. Školy mají budovy ve správě a jejich spotřeba energií je vyhodnocována …

7.1.4 Je u škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí podporován provoz (úspory energií, vody, třídění odpadu apod.), který reflektuje cíle udržitelného rozvoje? Číst více »

3.3.1 Má město vytvořen systém energetického managementu na veškerém majetku města včetně personálního zajištění kapacit pro energetické řízení?

MČ Praha 10 systematicky pracuje na udržitelné správě z pohledu energetických výdajů. Ve “Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” je opatření “Eneregticky efektivní správa budov”, z něhož budou vyplývat návrhy na hospodárné využívání nákladů a řádná péče o svěřený majetek. MČ Praha 10zřídila od září 2019 pracovní pozici v organizační struktuře Odboru hospodařské …

3.3.1 Má město vytvořen systém energetického managementu na veškerém majetku města včetně personálního zajištění kapacit pro energetické řízení? Číst více »

3.3.4 Jsou k dispozici data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční periodě, zejména u budov s významnou spotřebou?

MČ Praha 10 nechala vypracovat pasportizace všech budov školských zařízení. Součástí je i plánování výměny rozvodů a zateplení. O problematických objektech dlouhodobě městská část ví a postupně upravuje nebo plánuje úpravu – zateplení, výhodnější tarify atd. V tomto zmapování stavu budov je rozhodně posun směrem k efektivnějším plánování oprav a údržby.

3.1.1 Má městská část schválený a používá vnitřní předpis upravující pravidla pro udržitelné nakupování?

MČ Praha 10 má svůj první “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”. V rámci strategického cíle 3.1 Udržitelná spotřeba úřadu a jeho organizací je uvedeno opatření: Prosazovat společenskou odpovědnost při nákupech. V rámci tohoto opatření je snaha o zajištění nákupu spotřebního materiálu ÚMČ Praha 10 a zřizovaných organizací MČ Praha 10 …

3.1.1 Má městská část schválený a používá vnitřní předpis upravující pravidla pro udržitelné nakupování? Číst více »

10.3.4 Existuje energetická koncepce městské části? Má městská část energetického manažera?

Energetická koncepce MČ Praha 10 týkající se všech objektů ve vlastnictví MČ P 10 neexistuje, ale v současné době probíhají práce na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu v MČ Praha 10, a to v souladu s normou ČSN EN ISO 50001. Jedná se celkem o 37 objektů. MČ P 10 splnila …

10.3.4 Existuje energetická koncepce městské části? Má městská část energetického manažera? Číst více »

1.2.7 Přijímá úřad a organizace městské části opatření proti nehospodárnému zacházení se zdroji?

U příspěvkových organizací města dochází ke sdruženému nákupu elektřiny a plynu. Nahrazují se postupně (při výměnách) obyčejné žárovky za úsporné, tam kde je to technicky možné. V případě instalace nových svítidel se při výběru svítidel zohledňuje i jejich energetická úspornost. Při nákupu nového elektrospotřebiče se posuzuje vždy i spotřeba elektrické energie výrobku. Systémově se touto …

1.2.7 Přijímá úřad a organizace městské části opatření proti nehospodárnému zacházení se zdroji? Číst více »

1.2.6 Chová se úřad a organizace města společensky odpovědně a ekologicky?

V rámci ekologické odpovědnosti jsou v prostorách Úřadu MČ Praha 10 a v dalších objektech v majetku městské části přijímána následující opatření: v budovách úřadu je tříděn odpad vč. biodpadu, byl omezen tisk materiálů pro jednání zastupitelstva a rady, papírové produkty, u kterých je to možné, pořizuje úřad z recyklovaného papíru. nahrazují se postupně (při …

1.2.6 Chová se úřad a organizace města společensky odpovědně a ekologicky? Číst více »