9.4.1 Došlo k poklesu trestných činů na správním území městské části (podle kategorií – vraždy, krádeže, násilné trestné činy)?

Ve statistikách kriminality je území MČ Praha 10 rozděleno do tří teritorií PČR: V teritoriu Vršovice došlo k meziročními poklesu zaznamenaných trestných činů o 332 mezi lety 2019 a 2020. V roce 2020 bylo spácháno celkem 1568 trestných činů ( -17,4%). Nejvyšší pokles lze zaznamenat v oblasti krádeží věcí z automobilu a další majetkové tr. činnosti.  V teritoriu …

9.4.1 Došlo k poklesu trestných činů na správním území městské části (podle kategorií – vraždy, krádeže, násilné trestné činy)? Číst více »