Otázky štítky: Sport, pohybové aktivity a místní rekreace

7.4.3 Realizuje městská část volnočasové aktivity občanů tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování okolního prostředí? Podporuje městská část sportovní kluby a jinou zájmovou činnost určenou pro rozličné cílové skupiny?

Akce jsou pořádány tak, aby nenarušovaly a nepoškozovaly životní prostření. Před pořádáním každé akce probíhá komunikace s dotčenými odbory MČ Praha 10 týkající se zabezpečení a zajištění daných akcí z hlediska technických požadavků a požadavků na dodržování předpisů. Jsou dodržovány normy k ochraně zeleně, hlukové normy a po akcích je vyžadováno zajištění pořádku a uvedení ploch …

7.4.3 Realizuje městská část volnočasové aktivity občanů tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování okolního prostředí? Podporuje městská část sportovní kluby a jinou zájmovou činnost určenou pro rozličné cílové skupiny? Číst více »

7.4.2 Existují v městské části sportoviště, které je možné volně využívat pro neorganizované sportovní aktivity?

Na území MČ Praha 10 je kromě dětských hřišť pro veřejnost k dispozici rovnoměrně rozmístěných 15 veřejných sportovišť pro míčové hry a 22 veřejných fitness ploch (senior fitness, statické prvky). Jejich provozní doba je zpravidla od 1. dubna do 30. září od 8.00 hod. do 20.00 hod., od 1. října do 31. března od 9.00 hod. do …

7.4.2 Existují v městské části sportoviště, které je možné volně využívat pro neorganizované sportovní aktivity? Číst více »

5.2.5 Jaký je počet hřišť a dalších prostor pro pohybovou aktivitu dospělých a jak městská část podporuje pohyb a aktivní mobilitu občanů?

Na území MČ Praha 10 se nachází 17 sportovišť pro míčové hry, 22 fitness ploch (senior fitness, statické prvky). Veřejně přístupná dětská hřiště v Praze 10 mají zajištěnou základní správu a údržbu smluvní firmou. Součástí správy hřišť je také pravidelná kontrola technického stavu herního vybavení. V posledních letech se MČ zaměřila na obnovu sportovišť pro míčové hry, …

5.2.5 Jaký je počet hřišť a dalších prostor pro pohybovou aktivitu dospělých a jak městská část podporuje pohyb a aktivní mobilitu občanů? Číst více »

5.2.4 Jaký je počet dětských hřišť a jak městská část podporuje pohybovou aktivitu dětí a mládeže?

V MČ Praha 10 se nachází 77 dětských hřišť, 17 sportovišť pro míčové hry, 22 fitness ploch, 1 cyklopark, 1 volnočasový areál (Gutovka). Veřejně přístupná dětská hřiště v Praze 10 mají zajištěnou základní správu a údržbu smluvní firmou. Součástí správy hřišť je také pravidelná kontrola technického stavu herního vybavení. Tato kontrola je nastavena tak, aby …

5.2.4 Jaký je počet dětských hřišť a jak městská část podporuje pohybovou aktivitu dětí a mládeže? Číst více »