1.6.1 Vyhlašuje městská část na projekty důležitých veřejných prostorů a staveb urbanistické nebo architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA?

MČ Praha 10 vypisuje na projekty veřejných prostranství a staveb vyzvaná poptávková řízení (plně v režii a kompetenci Odboru majetkoprávního ÚMČ Praha 10, za odborně-technické podpory Kanceláře hlavního architekta). Úskalím výše uvedeného je skutečnost, že ve většině případů je jediným kritériem hodnocení řízení nabídková cena. Uspořádání architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA bylo uvažováno k …

1.6.1 Vyhlašuje městská část na projekty důležitých veřejných prostorů a staveb urbanistické nebo architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA? Číst více »