Otázky štítky: Spokojenost občanů

9.3.2 Jaká je spokojenost obyvatel s místem, ve kterém žijí? (sousedské vztahy, kulturní vyžití, kvalita okolního prostředí – čistota, zeleň, graffiti apod.)

Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí standardizovaného dotazníku použitého i v jiných městech ČR. Samotné dotazování proběhlo formou řízeného rozhovoru (tazatel se ptá a zaznamenává odpovědi dotázaného) s využitím proškolených tazatelů. Šetření bylo provedeno v ulicích městské části v průběhu května a června roku 2019 mezi vybranými obyvateli městské části. Respondenti (obyvatelé starší 18 let) byli vybráni kvótním …

9.3.2 Jaká je spokojenost obyvatel s místem, ve kterém žijí? (sousedské vztahy, kulturní vyžití, kvalita okolního prostředí – čistota, zeleň, graffiti apod.) Číst více »

8.1.5 Jaká je spokojenost občanů s kulturními zařízeními a nabídkou kulturních aktivit v městské části?

Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí standardizovaného dotazníku, použitého i v jiných městech ČR. Samotné dotazování proběhlo formou řízeného rozhovoru (tazatel se ptá a zaznamenává odpovědi dotázaného) s využitím proškolených tazatelů. Šetření bylo provedeno v ulicích městské části v průběhu května a června roku 2019 mezi vybranými obyvateli městské části. Respondenti (obyvatelé starší 18 let) byli …

8.1.5 Jaká je spokojenost občanů s kulturními zařízeními a nabídkou kulturních aktivit v městské části? Číst více »

7.1.6 Jaká je spokojenost obyvatel městské části se vzdělávacími institucemi?

Spokojenost se velmi různí dle lokality v rámci MČ Praha 10. Nejnižší spokojenost je v oblastech, kde chybí školky a školy, či kde jsou nedostatečné kapacity. Městská část tuto situaci aktuálně řeší výstavbou nových školek v daných lokalitách a využíváním všech volných míst na základních školách. Co se týká úrovně škol, je situace poměrně vyrovnaná. …

7.1.6 Jaká je spokojenost obyvatel městské části se vzdělávacími institucemi? Číst více »

4.1.3 Jak je podporováno zvyšování komfortu MHD (nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé, dostupnost zastávek) a podpora multimodality v dopravě? (vytvoření/zachování vazeb mezi jednotlivými druhy dopravy – terminály, přestupní uzly, B+R, ..) Zejména s ohledem na dopravu do škol a do zaměstnání?

Zvyšování komfortu městské hromadné dopravy je dlouhodobý cíl hl. m. Prahy, který je zakotven a promítnut do řady strategických dokumentů. Strategické cíle v této oblasti jsou obsaženy v „Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí“ a konkrétní aktivity lze nalézt v dokumentech společnosti ROPID. Zvyšování komfortu městské hromadné dopravy probíhá v řadě oblastí: standardy obsaditelnosti: na …

4.1.3 Jak je podporováno zvyšování komfortu MHD (nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé, dostupnost zastávek) a podpora multimodality v dopravě? (vytvoření/zachování vazeb mezi jednotlivými druhy dopravy – terminály, přestupní uzly, B+R, ..) Zejména s ohledem na dopravu do škol a do zaměstnání? Číst více »

1.4.3 Lze doložit trend v hodnocení spokojenosti případně srovnání s jinými městskými částmi, resp. městy?

Navodná otázka 1.4.3 Šetření spokojenosti podle metodiky ECI bylo v roce 2019 provedeno poprvé. Nelze tedy doložit trend. Výsledky je však možné porovnat s jinými městy či městskými částmi, které průzkum podle stejné metodiky provedli v minulosti. Porovnání je provedeno v rámci provedeného průzkumu spokojenosti občanů s místním společenstvím, mobility a místní přepravy obyvatel MČ …

1.4.3 Lze doložit trend v hodnocení spokojenosti případně srovnání s jinými městskými částmi, resp. městy? Číst více »

1.4.2 Jsou s výsledky seznamováni zastupitelé a veřejnost?

Šetření spokojenosti bylo předloženo Radě MČ Praha 10 k projednání a k přijetí některých opatření. Šetření projednala Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21, zároveň i Odborná skupina pro strategii. Následně byly  výsledky zveřejněny na webu MČ Praha 10 a využity pro zpracování „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030“. …

1.4.2 Jsou s výsledky seznamováni zastupitelé a veřejnost? Číst více »

1.4.1 Existuje metodika šetření spokojenosti?

Ano, v květnu a červnu 2019 bylo mezi obyvateli MČ Praha 10 provedeno dotazníkové šetření s cílem zhodnotit 2 z 10 standardizovaných evropských indikátorů (European Common Indicators – ECI) používaných pro hodnocení místní udržitelnosti. 1. Spokojenost občanů s místním společenstvím (ECI A.1) 2. Mobilita a místní přeprava obyvatel MČ Praha 10 (ECI A.3) Dotazníkové šetření bylo …

1.4.1 Existuje metodika šetření spokojenosti? Číst více »