Otázky štítky: Sociálně vyloučené osoby a lokality

9.3.1 Existují v městské části sociální bariéry a sociálně vyloučené osoby a lokality?

MČ Praha 10 nemá sociálně vyloučenou lokalitu tak, jak ji definuje analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR. Některé znaky sociálně vyloučené lokality/domu podle našich poznatků naplňuje objekt ubytovny v ulici Nad Slávií a její okolí a objekt ubytovny Černokostelecká, kde se ve větší míře pohybují mimo jiné uživatelé návykových látek a dochází zde ke kumulaci …

9.3.1 Existují v městské části sociální bariéry a sociálně vyloučené osoby a lokality? Číst více »

9.2.4 Zajišťuje městská část, případně statutární město nebo jiný subjekt podporu obyvatelům s důrazem na specifické skupiny (senioři, menšiny, sociálně znevýhodnění, lidé s nízkým stupněm vzdělání apod.) v obtížných životních situacích (např. linka pomoci, právní poradna apod.)? Pokud ano, jakým způsobem jsou o této podpoře obyvatelé informováni?

Podpora specifických skupin obyvatel je primárně řešena v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb (dále i KPSS). Tento proces je na území MČ Praha 10 realizován již od roku 2004, a to za spolupráce občanů, poskytovatelů sociálních a návazných služeb a vedení MČ Praha 10. Všechny zjištěné potřeby jsou na jednáních pracovních skupin …

9.2.4 Zajišťuje městská část, případně statutární město nebo jiný subjekt podporu obyvatelům s důrazem na specifické skupiny (senioři, menšiny, sociálně znevýhodnění, lidé s nízkým stupněm vzdělání apod.) v obtížných životních situacích (např. linka pomoci, právní poradna apod.)? Pokud ano, jakým způsobem jsou o této podpoře obyvatelé informováni? Číst více »