Otázky štítky: Sociálně patologické jevy, místní bezpečnost, kriminalita

9.4.5 Jaký je počet akcí a účastníků, kteří byli účastni preventivních akcí proti kriminalitě?

Tuto oblast zajišťuje Policie ČR Krajské ředitelství hl. m. Prahy, oddělení prevence a Městská policie, a to hlavně na ZŠ zřizovaných městskou částí a v domovech důchodců. Nicméně MČ Praha 10 uspořádala dne 9. 6. 2019 za účasti všech složek “Den IZS”. Prezentoval se tam také BESIP a Červený kříž. Akce byla zaměřena také na mládež, …

9.4.5 Jaký je počet akcí a účastníků, kteří byli účastni preventivních akcí proti kriminalitě? Číst více »

9.3.5 Došlo v městské části ke změně v počtu stížností obyvatel na sociálně patologické jevy (bezdomovectví, výtržnosti, graffiti, drogy, gambling / herny, prostituce apod.)?

Městská část Praha 10 má zpracovanou vnitřní normativní instrukci „Pravidla pro vyřizování stížností, pochval a petic“, která sjednocuje postupy při řešení přijatých stížností směřujících jak do samostatné, tak přenesené působnosti. V rámci Úřadu městské části Praha 10 je zřízeno samostatné oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím, v němž je začleněn referát stížností, který vede …

9.3.5 Došlo v městské části ke změně v počtu stížností obyvatel na sociálně patologické jevy (bezdomovectví, výtržnosti, graffiti, drogy, gambling / herny, prostituce apod.)? Číst více »

9.2.4 Zajišťuje městská část, případně statutární město nebo jiný subjekt podporu obyvatelům s důrazem na specifické skupiny (senioři, menšiny, sociálně znevýhodnění, lidé s nízkým stupněm vzdělání apod.) v obtížných životních situacích (např. linka pomoci, právní poradna apod.)? Pokud ano, jakým způsobem jsou o této podpoře obyvatelé informováni?

Podpora specifických skupin obyvatel je primárně řešena v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb (dále i KPSS). Tento proces je na území MČ Praha 10 realizován již od roku 2004, a to za spolupráce občanů, poskytovatelů sociálních a návazných služeb a vedení MČ Praha 10. Všechny zjištěné potřeby jsou na jednáních pracovních skupin …

9.2.4 Zajišťuje městská část, případně statutární město nebo jiný subjekt podporu obyvatelům s důrazem na specifické skupiny (senioři, menšiny, sociálně znevýhodnění, lidé s nízkým stupněm vzdělání apod.) v obtížných životních situacích (např. linka pomoci, právní poradna apod.)? Pokud ano, jakým způsobem jsou o této podpoře obyvatelé informováni? Číst více »