Otázky štítky: Řízení rizik

1.3.6 Přijímá úřad a jeho organizace opatření proti snížení rizik korupce?

MČ Praha 10 má od roku 2011 (usnesení Rady MČ Praha 10 č. 956 ze dne 5. 10. 2011) zpracovaný dokument s názvem „Protikorupční strategie MČ Praha 10“, který definuje protikorupční opatření včetně kontroly jejich účinnosti. Opatření jsou pravidelně každoročně vyhodnocována zprávou o jejím plnění. Jednotliví vedoucí odborů a vedoucí oddělení zvláštních organizačních jednotek (Kancelář tajemníka …

1.3.6 Přijímá úřad a jeho organizace opatření proti snížení rizik korupce? Číst více »

1.1.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska výběru „správných věcí“ (výběr lze doložit například popisem a vyhodnocováním rizik, event. analýzami rizik, např. v rámci strategického plánu) včetně pravidelného vyhodnocování plánů, jejich cílů a měřitelných indikátorů?

Navodná otázka 1.1.1 Právní vymezení hlavního cíle a účelu městské části je možné nalézt v Zákoně o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. “Hlavní město Praha a městské části pečují o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech”. Řízení …

1.1.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska výběru „správných věcí“ (výběr lze doložit například popisem a vyhodnocováním rizik, event. analýzami rizik, např. v rámci strategického plánu) včetně pravidelného vyhodnocování plánů, jejich cílů a měřitelných indikátorů? Číst více »