Otázky štítky: Řešení nezaměstnanosti a chudoby

9.2.6 Podílí se MČ spolu s jinými subjekty na podpoře dlouhodobé péče o staré, dlouhodobě nemocné či osoby se zdravotním postižením v přirozeném prostředí? podporuje MČ rozvoj terénní profesionální péče (tzn. terénních sociálních a zdravotních služeb) a neformální péče poskytované rodinou, přáteli a komunitou? Zabývá se MČ problematikou umírání v domácím prostředí a rozvojem domácí paliativní a hospicové péče v území?

Je třeba zdůraznit, že za efektivní a fungující síť sociálních služeb je  plně zodpovědný Magistrát hl. města Prahy a je na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, povinen zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Jednotlivé městské části stejně tak jako MČ Praha 10 tuto síť doplňují tak, aby zajistily …

9.2.6 Podílí se MČ spolu s jinými subjekty na podpoře dlouhodobé péče o staré, dlouhodobě nemocné či osoby se zdravotním postižením v přirozeném prostředí? podporuje MČ rozvoj terénní profesionální péče (tzn. terénních sociálních a zdravotních služeb) a neformální péče poskytované rodinou, přáteli a komunitou? Zabývá se MČ problematikou umírání v domácím prostředí a rozvojem domácí paliativní a hospicové péče v území? Číst více »

6.1.3 Došlo ke snížení míry nezaměstnanosti? (trendy, vývoj, struktura)

V hlavním městě Praze vzrůstá nabídka volných pracovních míst a klesá podíl nezaměstnaných osob. Městská část Praha 10 kopíruje trend v hlavním městě. Ve srovnatelně lidnatých městských částech je podíl nezaměstnaných osob velice podobný (např. Městská část Praha 8 – 2,2 %, Městská část Praha 6 – 1,8 %). Městská část Praha 10 pomocí projektů …

6.1.3 Došlo ke snížení míry nezaměstnanosti? (trendy, vývoj, struktura) Číst více »