10.3.2 Lze najít v městské části tzv. příklady dobré praxe, které podporují udržitelný rozvoj?

Konkrétní projekty a aktivity na podporu udržitelného rozvoje: kampaň MČ Praha 10 s názvem “Duben bez odpadu“, zapojení MČ Praha 10 do kampaně MŽP „Dost bylo plastu“, celkově snaha o snižování produkce odpadů na území Prahy 10, třídění odpadů v domech, kontejnery na bioodpad, kompostéry pro občany, další uvedeno zde https://verejneprostory.cz/ v záložce “Odpady a péče o …

10.3.2 Lze najít v městské části tzv. příklady dobré praxe, které podporují udržitelný rozvoj? Číst více »