Otázky štítky: Požívání a zneužívání drog

9.3.5 Došlo v městské části ke změně v počtu stížností obyvatel na sociálně patologické jevy (bezdomovectví, výtržnosti, graffiti, drogy, gambling / herny, prostituce apod.)?

Městská část Praha 10 má zpracovanou vnitřní normativní instrukci „Pravidla pro vyřizování stížností, pochval a petic“, která sjednocuje postupy při řešení přijatých stížností směřujících jak do samostatné, tak přenesené působnosti. V rámci Úřadu městské části Praha 10 je zřízeno samostatné oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím, v němž je začleněn referát stížností, který vede …

9.3.5 Došlo v městské části ke změně v počtu stížností obyvatel na sociálně patologické jevy (bezdomovectví, výtržnosti, graffiti, drogy, gambling / herny, prostituce apod.)? Číst více »

5.3.11 Jak se vyvíjí počet uživatelů drog? Jaká je úmrtnost na následky užívání drog a alkoholu?

Data, která jsou dostupná ve zdrojích Ústavu zdravotnických informací a statistky, se vztahují v této oblasti pouze k osobám, kterým byla poskytnuta péče v psychiatrických ambulancích z důvodu poruch zdraví vyvolaných alkoholem, jinými návykovými látkami nebo z důvodu patologického hráčství, evn. které jsou pro dané problémy léčeny u praktických lékařů pro děti a dorost. Tito …

5.3.11 Jak se vyvíjí počet uživatelů drog? Jaká je úmrtnost na následky užívání drog a alkoholu? Číst více »