1.3.4 Existuje analýza stížností nebo podnětů od občanů, jsou přijímána opatření k jejich řešení?

Stížnosti a podněty od občanů jsou zpracovávány jednotlivými odbory Úřadu MČ Praha 10. Nejvíce tato agenda spadá na Odbor kontroly a komunikace, oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím. Průběžně je zpracován přehled stížností pro Radu MČ Praha 10. Jednou ročně je zpracováváno vyhodnocení v rámci ČSN EN ISO 9001:2016 ve Zprávě o přezkoumání QMS …

1.3.4 Existuje analýza stížností nebo podnětů od občanů, jsou přijímána opatření k jejich řešení? Číst více »