Otázky štítky: Podpora vzdělávání

9.2.2 Monitoruje městská část rovný přístup obyvatel ke vzdělávání minimálně ve školách a školských zařízeních zřizovaných městskou částí?

MČ Praha 10 se řídí Koncepcí rozvoje školství městské části Praha 10 na období 2020-2025, (5. Zvyšování motivace dětí a žáků 5.2 Kvalitní vzdělávání pro všechny, podpora inkluzívního vzdělávání, 5.4 Podpora prevence) a Strategickým plánem udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (7. Praha 10 vzdělaná, 7.2 Škola v centru dění, 7.2.1 Rozvoj žáků ve všech oblastech, podpora …

9.2.2 Monitoruje městská část rovný přístup obyvatel ke vzdělávání minimálně ve školách a školských zařízeních zřizovaných městskou částí? Číst více »

7.3.1 Zajišťuje městská část systematickou práci v přípravě vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti udržitelného rozvoje?

MČ Praha 10 v současnosti nezajišťuje systematickou přípravu vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti udržitelného rozvoje. V minulosti se například uskutečnilo jednorázové školení učitelů základních škol ve středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr, z.s. na téma hospodaření s vodou. Téma vzdělávání, osvěty, proškolování pedagogů i žáků prolíná strategickými cíli dokumentu “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10“ STRATEGICKÝ CÍL …

7.3.1 Zajišťuje městská část systematickou práci v přípravě vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti udržitelného rozvoje? Číst více »

7.1.5 Podporuje městská část (finančně, poskytnutím prostor, platformy apod., odborně) sítě učitelů a vychovatelů, kteří vzdělávají v oblasti udržitelného rozvoje? Pokud ne, podporuje toto statutární město?

MČ podpořila síťování učitelů v rámci realizace projektu „Místní akční plán Praha 10“ (dále MAP), který probíhal 2017–2018. Po ukončení projektu nadále probíhají společná výjezdní zasedání učitelů všech základních a mateřských škol. Na výjezdních zasedáních jsou pořádány vzdělávací semináře a také probíhá předávání zkušeností a dobré praxe. Cílem realizace těchto výjezdních zasedání je rozvoj kompetencí …

7.1.5 Podporuje městská část (finančně, poskytnutím prostor, platformy apod., odborně) sítě učitelů a vychovatelů, kteří vzdělávají v oblasti udržitelného rozvoje? Pokud ne, podporuje toto statutární město? Číst více »