9.2.5 Podporuje městská část, případně statutární město nebo jiný subjekt v obci rodiny v možnosti sladit svou práci s rodinným životem (např. dostatek jeslí, mateřských škol, kvalitních ZŠ, zájmové činnosti dětí)?

Podpora mateřských/rodičovských center je jednou z priorit komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10. Ve „Střednědobém plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na období 2017–2020“ je podpora uvedena v prioritě 3 „Komunitní aktivity podporující osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby touto situací ohrožené“, a to pod opatřením 3.1 …

9.2.5 Podporuje městská část, případně statutární město nebo jiný subjekt v obci rodiny v možnosti sladit svou práci s rodinným životem (např. dostatek jeslí, mateřských škol, kvalitních ZŠ, zájmové činnosti dětí)? Číst více »