8.3.3 Podporuje městská část různorodé projekty (z hlediska obsahového i formálního zaměření)?

Městská část Praha 10 má propracovaný systém dotačního řízení napříč mnoha oblastmi, a to: oblast kultury, oblast sportu, mládeže a volného času, oblast sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb, oblast školství, oblast ochrany životního prostředí a environmentální výchovy. Akce jsou pořádány především různými neziskovými organizacemi, jejichž projekty jsou podporovány v rámci dotačního řízení MČ Praha 10 nebo …

8.3.3 Podporuje městská část různorodé projekty (z hlediska obsahového i formálního zaměření)? Číst více »