Otázky štítky: Plánování dopravy

4.5.3 Jaká je časová představa o řešení dopravních problémů např. v revizi akčního plánu nebo strategie?

“Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” tuto problematiku řeší v oblasti 4 DOPRAVA A MOBILITA: PRAHA 10 DOSTUPNÁ, v oblasti 9 SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ: PRAHA 10 PŘÁTELSKÁ. S ohledem na schválení strategického plánu v roce 2020, jsou jednotlivé akční plány sestavovány až od roku 2021. Do té doby sloužily jako plánovací dokument pro …

4.5.3 Jaká je časová představa o řešení dopravních problémů např. v revizi akčního plánu nebo strategie? Číst více »

4.5.2 Vyhodnocuje městská část zatížení životního prostředí dopravou?

Navodná otázka 4.5.2 Městská část Praha 10 nevyhodnocuje zatížení životního prostředí dopravou. Tato problematika je řešena na úrovni hl. města Prahy. Liniové dopravní stavby jsou největším zdrojem znečištění i hluku na území městské části a tato problematika je hlavním městem dlouhodobě vyhodnocována. Kvalita ovzduší Emise sledovaných škodlivin z dopravy zahrnují emise měřené na křižovatkách, dále …

4.5.2 Vyhodnocuje městská část zatížení životního prostředí dopravou? Číst více »

4.4.3 Existuje pasport problémových míst na dopravní infrastruktuře?

MČ Praha 10 provozuje na svém webu interaktivní mapu míst, kde aktuálně probíhají dopravní opatření. Mapa je velmi podrobná a eviduje následující informace: katastr, místo, popis události, popis stavu, trvání, investor, odpovědný pracovník investora, zhotovitel, odpovědný pracovník zhotovitele. Dále se městská část v rámci přípravy „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030“ zpracovala v …

4.4.3 Existuje pasport problémových míst na dopravní infrastruktuře? Číst více »

4.5.1 Existuje plán dopravy a byl podroben vyhodnocení vlivů na životní prostředí?

Koncepce dopravy v hl. městě Praze je zakotvena ve strategickém dokumentu „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ a v několika dílčích dokumentech, které se týkají spravovaného území MČ Praha 10. Plán udržitelné mobility Prahy a okolí „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ je doposud posledním a nejaktuálnějším strategickým dokumentem v oblasti dopravy, který byl schválen v …

4.5.1 Existuje plán dopravy a byl podroben vyhodnocení vlivů na životní prostředí? Číst více »

4.2.3 Jaké jsou využívány přístupy k integrovanému plánování dopravy a mobility?

Plánování dopravy a mobility na celopražské úrovni Na úrovni hl. města Prahy existuje řada strategických dokumentů, které se věnují integrovanému plánování dopravy a mobility a jsou navzájem provázány. Jedná se zejména o tyto dokumenty: Strategický plán hl. města Prahy (aktualizace 2015, realizační program 2018), Plán udržitelné mobility Prahy a okolí (2019), Dopravní plán hlavního města …

4.2.3 Jaké jsou využívány přístupy k integrovanému plánování dopravy a mobility? Číst více »