Otázky štítky: Pěší a cyklistická doprava (vč. dalších typů nemotorové dopravy)

4.1.2 Jsou realizovány aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury (stojany na kola, uzamykatelné klece, mobiliář pro pěší, přístupnost veřejných prostorů, přístupnost pro hendikepované, atd.)?

Cyklistika Praha 10 oblast cyklistiky řeší ve spolupráci s okolními městskými částmi, a Magistrátem hl. m. Prahy. Navrhuje nové trasy a podílí se na jejich realizaci. Při rekonstrukcích a úpravách chodníků je vždy pamatováno na nové cyklostojany. Na základě usnesení Rady hl. města Prahy je investor při přípravě akce zasahující do veřejného prostoru povinen navrhnout …

4.1.2 Jsou realizovány aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury (stojany na kola, uzamykatelné klece, mobiliář pro pěší, přístupnost veřejných prostorů, přístupnost pro hendikepované, atd.)? Číst více »

4.1.1 Jakým způsobem probíhá budování infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů (vyhrazené jízdní pruhy, přednost MHD na světelných křižovatkách, budování cyklostezek, chodníků, vyhrazených pruhů pro cyklisty, bezpečné trasy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, + dopravní značení cyklotras)?

Budování dopravní infrastruktury, včetně infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů a rozvoj jednotlivých systémů městské hromadné dopravy je zakotven v několika strategických dokumentech na úrovni hl. města Prahy – Plán udržitelné mobility.  Cyklistická infrastruktura: TSK, a.s. spravuje na území MČ Praha 10 celkem 183km vozovek, z nichž 12,9km obsahuje v současné době cyklo pruhy. Mimo …

4.1.1 Jakým způsobem probíhá budování infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů (vyhrazené jízdní pruhy, přednost MHD na světelných křižovatkách, budování cyklostezek, chodníků, vyhrazených pruhů pro cyklisty, bezpečné trasy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, + dopravní značení cyklotras)? Číst více »