1.1.4 Existuje provázanost ostatních koncepčních dokumentů (plány jsou integrované – vzájemně provázané) včetně doložení připravenosti městské části efektivně reagovat na mimořádné situace a nové výzvy (např. klimatické změny, vnitřní a vnější migrace a podobně)?

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 reaguje na oblast klimatické změny ve strategickém cíli 10.2. Lokálně reagovat na změny klimatu. Pomocí komunitního plánování jsou dlouhodobě řešeny různé krizové oblasti a poradenství uvedené na sociálním portálu MČ Praha 10. V roce 2019* zřídila MČ Praha 10 “Kontaktní centrum pro bydlení“, ve kterém získají potřebné informace …

1.1.4 Existuje provázanost ostatních koncepčních dokumentů (plány jsou integrované – vzájemně provázané) včetně doložení připravenosti městské části efektivně reagovat na mimořádné situace a nové výzvy (např. klimatické změny, vnitřní a vnější migrace a podobně)? Číst více »