Otázky štítky: Neziskové organizace

7.2.3 Pokud v dané městské části NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiná sdružení, zabývající se problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj nepůsobí, iniciuje městská část zajištění činností, resp. témat souvisejících s VUR z jiných zdrojů? jakých?

V hlavním městě Praze i na městské části Praha 10 je dostatek institucí zabývajících se problematikou vzděláváním pro udržitelný rozvoj. Jejich činnost je podporována z dotačních programů. Městská část podporuje jejich činnost také formou mediální podpory, propagace a zapůjčením prostor a vybavení. Městská část podporuje v případě zájmu zvenčí vznik nových organizací, nicméně stěžejní je pro …

7.2.3 Pokud v dané městské části NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiná sdružení, zabývající se problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj nepůsobí, iniciuje městská část zajištění činností, resp. témat souvisejících s VUR z jiných zdrojů? jakých? Číst více »

7.2.1 Působí v městské části NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiné organizace, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj? Mapuje MČ činnosti, resp. témata, kterými se zabývají?

V hlavním městě Praze zajišťují střediska ekologické výchovy, ekocentra, neziskové organizace, ale také školy a školská zařízení na základě svých školních vzdělávacích plánů Enviromentální vzdělávání, výchovu, osvětu a environmentální poradenství. V Praze funguje několik profesionálních specializovaných organizací pro VUR – členové celorepublikového sdružení SSEV Pavučina, Ekocentrum Podhoubí a Ekologické centrum, Středisko ekologické výchovy hl. m. …

7.2.1 Působí v městské části NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiné organizace, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj? Mapuje MČ činnosti, resp. témata, kterými se zabývají? Číst více »

10.2.2 Existuje spolupráce se Střediskem ekologické výchovy nebo jinou nevládní organizací v oblasti environmentální výchovy a Globálního rozvojového vzdělávání (např. společné aktivity města + NNO, nebo aktivity NNO na území městské části)?

MČ Praha 10 spolupracuje s řadou ekologických organizací, mezi nimiž je i Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr. Spolupráce probíhá vždy spíše na konkrétních projektech, není tedy dlouhodobá a systematicky pojatá. V minulosti zde například proběhlo školení učitelů základních škol MČ Praha 10 na téma hospodaření s vodou. Dlouhodobě spolupracuje například s Českým svazem ochránců přírody, Lesy …

10.2.2 Existuje spolupráce se Střediskem ekologické výchovy nebo jinou nevládní organizací v oblasti environmentální výchovy a Globálního rozvojového vzdělávání (např. společné aktivity města + NNO, nebo aktivity NNO na území městské části)? Číst více »

1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství? Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?

Partnerství na úrovni MČ Praha 10 spolupráce se školami a školskými zařízeními nejen zřizovanými MČ Praha 10 – projekt MAP, spolupráce s neziskovými organizacemi při pořádání kulturních a sportovních akcí, finanční podpora akcí pořádaných pro veřejnost, spolupráce s organizacemi při komunitním plánování sociálních a návazných služeb, spolupráce s občany na participativním rozpočtu, v roce 2019 …

1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství? Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty? Číst více »