3.1.1 Má městská část schválený a používá vnitřní předpis upravující pravidla pro udržitelné nakupování?

MČ Praha 10 má svůj první “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”. V rámci strategického cíle 3.1 Udržitelná spotřeba úřadu a jeho organizací je uvedeno opatření: Prosazovat společenskou odpovědnost při nákupech. V rámci tohoto opatření je snaha o zajištění nákupu spotřebního materiálu ÚMČ Praha 10 a zřizovaných organizací MČ Praha 10 …

3.1.1 Má městská část schválený a používá vnitřní předpis upravující pravidla pro udržitelné nakupování? Číst více »