Otázky štítky: Monitorování bezpečnosti a ochrany zdraví

9.4.3 Jaká je míra obav obyvatel městské části z kriminality (členění po činech – krádež, ublížení na zdraví, vražda atd.?

V roce 2019 proběhl sběr dat v rámci „Pocitové mapy“ (otázka: “Kde se necítím bezpečně”), zároveň MČ Praha 10 sbírala podněty od občanů Co zlepšit na Praze 10. Výstupy byly předány Policii ČR a Městské policii k přijetí vlastních opatření. Některé případy řeší přímo Oddělení bezpečnostního managementu a Komise bezpečnostní. Na MČ Praha 10 nejsou tzv. vyloučené lokality, vzhledem k …

9.4.3 Jaká je míra obav obyvatel městské části z kriminality (členění po činech – krádež, ublížení na zdraví, vražda atd.? Číst více »

9.4.1 Došlo k poklesu trestných činů na správním území městské části (podle kategorií – vraždy, krádeže, násilné trestné činy)?

Ve statistikách kriminality je území MČ Praha 10 rozděleno do tří teritorií PČR: V teritoriu Vršovice došlo k meziročními poklesu zaznamenaných trestných činů o 332 mezi lety 2019 a 2020. V roce 2020 bylo spácháno celkem 1568 trestných činů ( -17,4%). Nejvyšší pokles lze zaznamenat v oblasti krádeží věcí z automobilu a další majetkové tr. činnosti.  V teritoriu …

9.4.1 Došlo k poklesu trestných činů na správním území městské části (podle kategorií – vraždy, krádeže, násilné trestné činy)? Číst více »

5.3.2 Došlo ke snížení celkové incidence zhoubných novotvarů (bez dg. C44)?

Zhoubné novotvary bez dg Jiný ZN kůže (C44) – evropský standard: Standardizovaný ukazatel incidence (nově hlášené případy) onemocnění zhoubným novotvarem nebo novotvarem in situ v daném roce (podle data stanovení diagnózy) podle místa trvalého bydliště pacienta. Incidence zhoubných nádorů vyjadřuje počet všech nových případů nádorových onemocnění, většinou odděleně u mužů a žen, protože u obou …

5.3.2 Došlo ke snížení celkové incidence zhoubných novotvarů (bez dg. C44)? Číst více »