1.6.2 Má městská část smluvně zajištěnou spolupráci se stálým architektem městské části?

V srpnu 2021 došlo k odpojení tehdejšího OKR (Oddělení koncepce a rozvoje) od OŽR (Odboru životního prostředí a územního rozvoje), vznikl nový odbor Kancelář hlavního architekta ÚMČ Praha 10 (KHA). Součástí odboru je celkem 8 architektů z celkového počtu 13 zaměstnanců. Náplň KHA je obdobná náplni OKR – jak je uvedeno v navodné otázce 1.6.2 – zabývá se problematikou od strategických …

1.6.2 Má městská část smluvně zajištěnou spolupráci se stálým architektem městské části? Číst více »