9.2.1 Je městskou částí podporován vznik a fungování zařízení (vyjma školských), která zprostředkovávají kontakty v rámci komunity?

Podpora mateřských/rodičovských center je dlouhodobě jednou z priorit komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10. MČ Praha 10 si uvědomuje, že je nezbytné na svém území podporovat nejen sociální služby, ale i služby návazné, které vhodně doplňují právě ty registrované. Mezi nejpotřebnější patří právě mateřská/rodičovská centra. S ohledem na komplexnost podpory …

9.2.1 Je městskou částí podporován vznik a fungování zařízení (vyjma školských), která zprostředkovávají kontakty v rámci komunity? Číst více »