Otázky štítky: Kultura a tvořivost

8.3.4 Vznikají z iniciativy městské části umělecké a kulturní akce s cílem doplnit různorodost kulturní nabídky, využít místního potenciálu, obnovit či zviditelnit tradice, osobnosti, historické události; posilovat kulturní povědomí občanů o místní kulturní identitě?

Městská část Praha 10 pořádá nebo podporuje řadu dnes již tradičních akcí určených jak obyvatelům města, tak i turistům a návštěvníkům. Jde o různé jarmarky, kulturní nebo sportovní akce. Mezi ty nejznámější patří: Velikonoční trhy v rámci farmářského trhu Jarní slavnosti Dětský den Vánoční trhy  Vánoční a tematické přehlídky školní a zájmové činnosti v době …

8.3.4 Vznikají z iniciativy městské části umělecké a kulturní akce s cílem doplnit různorodost kulturní nabídky, využít místního potenciálu, obnovit či zviditelnit tradice, osobnosti, historické události; posilovat kulturní povědomí občanů o místní kulturní identitě? Číst více »

8.1.6 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů města v oblasti kultury na jedné straně a jaký je zájem veřejné správy odpovídat na kulturní potřeby občanů (zvyšování kvality politické kultury) na straně druhé?

Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020-2025: V průběhu roku 2015 byl zpracován podklad pro zpracování Koncepce kulturní politiky městské části Praha 10, a to Analýzu a návrhy dlouhodobé perspektivy a priorit při řešení kulturní politiky na území městské části Praha 10. Součástí analytických prací bylo i mapování názorů a povědomí v oblasti kultury mezi …

8.1.6 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů města v oblasti kultury na jedné straně a jaký je zájem veřejné správy odpovídat na kulturní potřeby občanů (zvyšování kvality politické kultury) na straně druhé? Číst více »

8.1.7 Existuje v městské části podpora tzv. kulturních a kreativních průmyslů?

Speciální nástroje pro podporu kreativních odvětví Praha 10 nemá. |Kreativní podnikání však lze i tak podpořit stávajícími nástroji: Pronájem “v zájmu obce” – MČ může pronajmout své nebytové prostory za zvýhodněných podmínek, pokud usoudí, že činnost zde provozovaná je veřejnosti prospěšná a tudíž v zájmu obce. Podobným způsobem jsou např. pronajaty prostory bývalého Waldesova muzea, …

8.1.7 Existuje v městské části podpora tzv. kulturních a kreativních průmyslů? Číst více »

8.1.2 Jaká je dostupnost a vybavenost městské části kulturními službami?

Na území MČ Praha 10 se nachází několik knihoven, galerií, divadel a klubů, které mohou využívat různé věkové skupiny s dobrou dostupností. Co se týče kulturní vybavenosti, nepatří Praha 10 k těm nejvybavenějším. Dalo by se spíše tvrdit, že kulturní vybavenost je – zejména v okrajových částech Prahy 10 – nedostačující. Z hlediska kulturních organizací …

8.1.2 Jaká je dostupnost a vybavenost městské části kulturními službami? Číst více »