1.9.1 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán protipovodňových opatření?

MČ Praha 10 má zpracován Povodňový plán, který obsahuje způsoby zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací. Dále obsahuje způsoby zajištění včasné aktivace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochranu objektů, přípravu a organizaci záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v …

1.9.1 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán protipovodňových opatření? Číst více »