Otázky štítky: Krizové plánování

9.4.2 Dovede městská část, případně statutární město rychle a účinně řešit situaci po přírodních katastrofách nebo průmyslových haváriích?

Je zpracován „Krizový plán MČ Praha 10“, který zpracovává Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy a schvaluje starostka městské části. Dále je zpracován „Povodňový plán MČ Praha 10“, který řeší oblast ochrany před povodněmi. Na Úřadu MČ Praha 10 je zřízeno Oddělení bezpečnostního managementu, které řeší krizové řízení, havarijní plánování a obranné plánování. Je zřízena …

9.4.2 Dovede městská část, případně statutární město rychle a účinně řešit situaci po přírodních katastrofách nebo průmyslových haváriích? Číst více »

9.1.2 Má městská část, případně statutární město v rámci jí spravovaného bytového fondu rezervy pro potřebu zajistit alespoň na přechodnou dobu bydlení rozvedeným partnerům, zejména s nezletilými dětmi, obětem domácího násilí, přírodních nebo průmyslových katastrof apod.? V případě, že ne, zajišťuje tuto činnost v obci jiný subjekt (zapsaný spolek/dříve občanské sdružení, NNO, církev apod.)?

MČ Praha 10 má pro nouzové ubytování osob zřízeny dva „krizové byty“ se základním vybavením (postele, stůl se židlemi, nádobí, koupelna, záchod, kuchyňská linka, vařič, mikrovlnná trouba). Dále je k dispozici osm míst na ubytovně pro učitele. V případě velkého množství osob, které budou muset být v důsledku mimořádné události (přírodní katastrofa, průmyslová havárie aj.) …

9.1.2 Má městská část, případně statutární město v rámci jí spravovaného bytového fondu rezervy pro potřebu zajistit alespoň na přechodnou dobu bydlení rozvedeným partnerům, zejména s nezletilými dětmi, obětem domácího násilí, přírodních nebo průmyslových katastrof apod.? V případě, že ne, zajišťuje tuto činnost v obci jiný subjekt (zapsaný spolek/dříve občanské sdružení, NNO, církev apod.)? Číst více »