Otázky štítky: Komunitní rozvoj

9.3.4 Přispívá komunitní politika městské části k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi specifickými skupinami obyvatel, mezi různými věkovými, národnostními, náboženskými i sociálními kategoriemi lidí v městské části?

Komunitní politika obce k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi specifickými skupinami obyvatel je řešena zejména v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb (dále KPSS). Tento proces je na území MČ Praha 10 realizován již od roku 2004, a to za spolupráce občanů, poskytovatelů sociálních a návazných služeb a vedení MČ Praha …

9.3.4 Přispívá komunitní politika městské části k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi specifickými skupinami obyvatel, mezi různými věkovými, národnostními, náboženskými i sociálními kategoriemi lidí v městské části? Číst více »

8.4.4 Využívá městská část kulturu při revitalizaci brownfields a dalších rozvojových projektech?

Navodná otázka 8.4.4 MČ Praha 10 v rámci revitalizace brownfields snaží o jejich dočasné využití se zapojením místních sdružení, a to i formou přípravy coworkingových míst, workshopů a dočasných řešení využití ploch. Příkladem je realizace komunitní zahrádky na území VRÚ Bohdalec – Slatiny v rámci soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“, která podporuje …

8.4.4 Využívá městská část kulturu při revitalizaci brownfields a dalších rozvojových projektech? Číst více »

7.4.1 Existují v městské části „komunitní centra“ pro různé cílové skupiny (např. kluby pro matky s dětmi, seniory)? Pokud ano, zvyšuje se počet obyvatel, kteří tato centra využívají?

Ve Střednědobém plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na období 2017–2020 je podpora center uvedena v prioritě 3 „Komunitní aktivity podporující osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby touto situací ohrožené“, a to pod opatřeními „3.1 Podporovat rodinná a komunitní centra“ a „3. 4 Podporovat klubové aktivity a jednorázové akce pro seniory“. MČ …

7.4.1 Existují v městské části „komunitní centra“ pro různé cílové skupiny (např. kluby pro matky s dětmi, seniory)? Pokud ano, zvyšuje se počet obyvatel, kteří tato centra využívají? Číst více »