7.4.1 Existují v městské části „komunitní centra“ pro různé cílové skupiny (např. kluby pro matky s dětmi, seniory)? Pokud ano, zvyšuje se počet obyvatel, kteří tato centra využívají?

Ve Střednědobém plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na období 2017–2020 je podpora center uvedena v prioritě 3 „Komunitní aktivity podporující osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby touto situací ohrožené“, a to pod opatřeními „3.1 Podporovat rodinná a komunitní centra“ a „3. 4 Podporovat klubové aktivity a jednorázové akce pro seniory“. MČ …

7.4.1 Existují v městské části „komunitní centra“ pro různé cílové skupiny (např. kluby pro matky s dětmi, seniory)? Pokud ano, zvyšuje se počet obyvatel, kteří tato centra využívají? Číst více »